ISO 10002 投訴處理管理系統

ISO 10002:2014涉及投訴處理的以下方面:

 • 通過公開反饋(包括投訴)提高客戶滿意度,解決收到的投訴
 • 通過充分收集和部署資源,包括人員培訓,高層管理人員的參與和承諾;
 • 認識並滿足投訴人的需求和期望;
 • 為投訴人提供公開,有效和易於使用的投訴流程;
 • 分析投訴以提高產品和客戶服務質量;
 •                                

  ISO100002的好處

 • 增強企業形象
 • 證明企業的關注
 • 證明投訴處理高於市場基準
 • 提高員工對客戶處理技能的認識和警覺性

 • 這是什麼?

 • 改善符合規定的效率
 •                                         
 • 提升客戶滿意度
 •                                         
 • 特別適用於物業管理,連鎖店...